Info BlogBlog The Modest Ustaz adalah sebuah blog yang dihasilkan oleh seorang bakal guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Ianya tercetus apabila dikehendaki membuat sebuah blog bagi menyempurnakan tugasan kerja kursus subjek Teknologi Dalam Pendidikan. Bertitik tolak daripada itu, blog ini terus digunakan sebagai perkongsian kepada semua pengguna. Diharapkan blog ini dapat memberi manfaat dan faedah kepada semua pengguna.

No comments: